Znáte kruhový trénink? Podívejte se, v čem jsou jeho specifika a výhody

Fitness pro ženy - Shutterstock

Pohybová aktivita je základem každého zdravého životního stylu. Nutno však dodat, že není pohyb, jako pohyb. Někdy můžeme mluvit o aerobní aktivitě, jindy jenom o strečinku, někdy máme na mysli posilování a zapomenout nelze třeba ani to, že se do dané kategorie řadí i jóga. K tomu všemu musíme přidat ještě variantu, kterou je kruhový trénink. Dnes jednu z nejdoporučovanějších forem cvičení. Proč? Podívejte se na specifika a výhody.

Co je to kruhový trénink?

Proč právě tento název? Rozhodně to není proto, že by snad byl součástí cviků jakýkoliv kruh, či cvičení s ním. Kruhový trénink dostal svůj název díky tomu, že každý ho cvičí vystřídá během lekce hned několik stanovišť. Udělá jakési pomyslné kolečko mezi všemi, a právě s odkazem na to se používá tento název. Též však může mít původ i v tom, že se procvičí celé tělo a jeho všechny části. Opět můžeme mluvit o tom, že se realizuje jakýsi kruh, který se s poslední procvičenou svalovou skupinou pomyslně uzavře.

Kdy a komu se kruhový trénink hodí?

Proč je tolik doporučován? Především díky své komplexnosti. Na rozdíl od různých silových cvičení se nezaměřuje na určitou svalovou skupinu, ale na procvičení celého těla. Od toho už lze celkem snadno odvodit, pro koho je ideální. Jde obecně o každého, kdo chce zlepšit svou fyzickou kondici a celkovou sílu svého těla. Stejně tak je velmi doporučován tomu, kdo má problém s vyšší váhou a rozhodne se ji redukovat. I toto je optimální cesta.

Jak vše probíhá?

Cviků na každou část těla, nebo konkrétní svalová partie může vždy existovat celá řada. Nelze proto nikdy přesně říci, jaké konkrétní cviky kruhový trénink obsahuje. Abychom si ho však lépe přiblížili, můžeme říci, že celá lekce, ať už pod vedením instruktora či bez něho, je rozdělena na několik různých stanovišť. Každé z nich je zaměřeno právě na určitou svalovou skupinu a část těla, která se procvičuje.

Metoda cvičení je zaměřena na to, aby se tělo udrželo, pokud možno stále ve vyšším tempu, čemu odpovídá i samotné zatížení. Cvičí se intenzivně po určitý časový interval, po kterém následuje krátká pauza, určená ke změně stanoviště. A takto stále dál a dál, dokud se neudělá ono pomyslné „kolečko“ mezi všemi stanovišti. Tím je trénink u konce.

Jaké jsou další výhody této formy cvičení?

Že je ideální pro toho, kdo chce hubnout a dostat se do formy, to jsme již zmínili. Dále nelze zapomínat na to, že jsou mnohdy posíleny i ty svaly, které nejsou vidět a na které se může v běžné kulturistice zapomínat. Může jít třeba o svaly fyzické, stejně jako stabilizační. Celkově se také zlepší činnost celého kardiovaskulárního systému, stejně jako se může zlepšit i dýchání, díky zvětšení vitální kapacity plic.

Získejte týden s trenérkou ZDARMA ve fitness pro ženy Contours! Klikněte zde pro rezervaci vaší lekce.