Pomůže spánek během dne k lepší regeneraci a zvýšení koncentrace?

Shutterstock.com

Spánek je nesmírně důležitý pro celkovou regeneraci lidského těla. Nemáte-li dostatek spánku, stáváte se podrážděnými a negativně se to podepisuje na vašem pracovním výkonu. Působí to špatně také na vaše zdraví, může to odstartovat celou řadu civilizačních chorob a zároveň být i jejich projevem – to se týká třeba deprese, které jsou typické mimo jiné i poruchami spánku. Také spánková deprivace vede k obezitě, protože je narušená rovnováha ghrelinu, hormonu hladu, a leptinu, hormonu sytosti. Špatný spánek bohužel přináší zvýšené hodnoty ghrelinu, což se negativně promítá do vaší hmotnosti. Můžete pociťovat vlčí hlad, jít vyluxovat ledničku.

Podpoříte paměť i dobrou náladu

Z výše uvedených důvodů byste se měli kvalitou svého spánku určitě zaobírat. Nejde jenom o základní pravidla spánkové hygieny jako je vhodná dobře větraná, nepřetopená a dostatečně zatemněná místnost nebo pravidelná doba usínání či klid o rušivých podnětů, které představuje například elektronika, tedy mobily, notebooky a televizory. Ve hře je ještě spousta dalších faktorů. Jak svůj spánek vylepšit? Pomůže třeba spánek během dne? Pokusíme se odpovědět na tuto otázku. Odpolední šlofík vám může přinést mnohem více výhod než jenom rychlé zotavení po další zbytek dne. Vědci studovali lidi, kteří chodí spát během dne kvůli tomu, aby se jim zlepšila nálada a paměť. Účinky takového spánku byly testovány ve čtyřech různých spánkových vzorcích. Odborníci zkoumali, jak důležitá je délka takového spánku pro nastolení duševní pohody.

Odpočinete si od podnětů

Zdřímnutí během dne může mít mnoho výhod, ale také může způsobit, že se po zbytek dne budete cítit ještě mnohem unavenější a ospalejší. Záleží na mnoha různých faktorech. Krátký spánek vám může pomoci zregenerovat tělo, uklidnit se. Umožní vám odpočinout si od množství vnějších podnětů. Nedávný výzkum naznačuje, že zdřímnutí v odpoledních hodinách – pokud potrvá správnou dobu – vám může přinést mnoho výhod, a to nejen okamžitých, ale i zároveň i dlouhodobých. Promítne se pozitivně na vašem zdraví v delším časovém horizontu.

Jak dlouho spát?

Studie proběhla na celkem 32 lidech v mladém věku a byla provedena výzkumníky z Národní univerzity v Singapuru. Po standardním množství nočního spánku byli dobrovolníci testováni ve čtyřech spánkových vzorcích: v okamžiku probuzení, po 10minutovém zdřímnutí a poté po 30 a 60 minutách denního spánku. Tyto studie byly rozloženy do několika dnů. Vědci studovali náladu, ospalost a kognitivní výkon zkoumaných osob v intervalech 5, 30, 60 a 240 minut po probuzení. Tímto způsobem zkontrolovali, jaké výhody jim spánek přinesl během dne. Studovali také, jak zdřímnutí celkově ovlivňuje paměť a koncentraci u mladých lidí.

Všechny parametry se zlepšily

Dr. Ruth Leongová z univerzity v Singapuru připustila, že na základě pozorování byly všechny ukazatele na mnohem vyšší úrovni u lidí, kteří spali mezi v intervalu 10 a 60 minutami během dne. Zlepšila se jim podstatně paměť a koncentrace a zvýšila se úroveň subjektivně pociťované energie. Zlepšení dobré nálady a bdělosti trvalo až 4 hodiny po probuzení, což znamená, že i krátký spánek během dne vám umožní zlepšit pohodu, která přetrvá ještě několik hodin poté.

Výhody denního spánku

Spánek hraje velmi důležitou roli ve fungování celého našeho organismu. Během něho odpočívají všechny vnitřní orgány, dochází k jejich regeneraci, dýchání se stává mělkým, krevní tlak se snižuje a srdeční frekvence se postupně zpomaluje. Spánek také ovlivňuje metabolismus a hormonální rovnováhu. Zdřímnutí během dne významně zlepšuje metabolismus. Když mu dopřejete relaxaci, po určité době odpočinku funguje mnohem efektivněji, to je nepopiratelná skutečnost. Během spánku se totiž zvyšuje absorpce živin z gastrointestinálního traktu a buňky jsou lépe mnohem vyživovány. To má pozitivní přínos.

Hlavně lidem, kteří se potýkají s hormonálními potížemi, trpí chorobami štítné žlázy nebo se potýkají s cukrovkou 1. typu se doporučuje během dne odpočívat.

Snížíte počet nočních probuzení

Spánek také významně zefektivňuje práci lidského mozku, protože při něm dochází k produkci látek, které povzbuzují činnost neurotransmiterů, tedy přenašečů nervových impulsů. Díky tomu může každodenní šlofík zlepšit paměť a koncentraci. Zdřímnutí vám také umožní lépe si vzpomenout, co se váš mozek naučil během celého dne. Jiné studie také prokázaly, že denní zdřímnutí je účinnou metodou léčby poruch spánku. Ukazuje se, že krátký spánek v odpoledních hodinách vám umožní snadněji usnout večer a snižuje zároveň také počet probuzení v noci.

Nikdy nejděte na kutě hned po jídle

Odpolední zdřímnutí se ale rozhodně nedoporučuje, pokud by mělo proběhnout hned po vydatném jídle. Pokud po obědě pravidelně usínáte, může v takovém případě dojít k narušení sekrece inzulínu slinivkou břišní a v důsledku toho se může postupně vyvinout diabetes 2. typu. Po jídle a bezprostředně poté následujícím zdřímnutí můžeme také pocítit těžkost v žaludku, bolest břicha, křeče a může se také objevit nadýmání a plynatost. Odpolední spánek může být také problematický pro lidi, kteří mají problémy s usínáním večer. U nich může tyto potíže ještě více prohloubit. Krátký odpočinek během dne totiž může způsobit, že usnou mnohem později a ráno se vzbudí silně ospalí. To může vést k poruchám dlouhodobějším poruchám cirkadiánního rytmu, tedy biologického rytmu, který se projevuje střídáním bdělosti a poklesu aktivity čili spánku, stejně jako k poruchám spánku v noci.