Ukazuje vám BMI obezitu?

Výpočet BMI - Jaká jsou rizika obezity?

Pokud vám BMI kalkulačka ukázala hodnotu v rozmezí 25 – 30, máte zatím jenom nadváhu. I ta je však důvodem se znepokojovat. Pokud číslo roste, dostáváte se do kategorií, které značí obezitu. Ta už je výrazným rizikem. Řadí se do 3 stupňů, které si postupně zmapujeme. Než budete číst dále, doporučujeme si spočítat svou hodnotu tělesného indexu, což vám pomůže se zařazením do konkrétní kategorie.

Obezita 1. stupně

Takzvaná obezita 1. stupně je charakteristická tím, že BMI kalkulačka ukazuje hodnotu v rozmezí 30 – 34,9. Jelikož už jde o obezitu, jsou zde určitá zdravotní rizika. Zároveň se jedná o nejnižší stupeň, u kterého je stále možné zredukovat váhu svépomocí. Osoba v této kategorii již figuruje v rizikových tabulkách, které souvisí s jejím zdravím. Hlavní rizika jsou spojena s krevním tlakem, cukrovkou, ale i vysokým cholesterolem, či problémy se srdcem.

Obezita 2. stupně

Rizikovějším stavem je obezita 2. stupně. Ta se váže k hodnotě BMI v rozmezí od hodnoty 35 až po hodnotu 39,9. Rizikovost související se zdravím se u konkrétních jedinců ještě více zvyšuje. V této kategorii už nejsou výjimkou ani časté onemocnění nebo akutní zdravotní komplikace, které vyžadují okamžitý zásah lékaře a hospitalizaci. Pokud vám BMI kalkulačka ukázala rozmezí značící obezitu druhého stupně, je doporučováno řešit problém s lékařem, dietologem a dalšími odborníky.

Obezita 3. stupně

Komu ukáže naše kalkulačka BMI index přesahující hodnotu 40, spadá do rizikové skupiny, které trápí obezita 3. stupně. Horní hranice není omezena. Kromě zdravotních rizik je člověk výrazně omezen i ve svém běžném životě, což souvisí třeba s klasickou hygienou, ale i pohybem a jakoukoliv aktivitou. Dané stavy se obvykle řeší profesionální cestou, jako je žaludeční balónek, bandáž žaludku, nebo takzvaná plikace či resekce žaludku.