Proteinové polévky
  • Proteinov√© pol√©vky
  • ChiaShake
Chia Shake Dietn√≠ pol√©vka s√Ĺrov√° 300g
399 Kńć Cena za porci: 40 Kńć Zobrazit
Chia Shake Dietní polévka zeleninová 300g
399 Kńć Cena za porci: 40 Kńć Zobrazit
Chia Shake Dietní polévka rajská 300g
399 Kńć Cena za porci: 40 Kńć Zobrazit
Nańć√≠st dalŇ°√≠ produkty

Chia Shake je popul√°rn√≠ znańćkou na poli ketonov√Ĺch diet na naŇ°em trhu. Chia Shake se prim√°rnńõ zamńõŇôuje na ty z√°kazn√≠ky, jejichŇĺ c√≠lem je Ňĺ√≠t zdravńõ a dok√°Ňĺe sv√Ĺm z√°kazn√≠kŇĮm nab√≠dnout Ň°irok√© portfolio produktŇĮ, doslova na m√≠ru jejich potŇôeb√°m a jejich poŇĺadavkŇĮm.

Chia Shake c√≠l√≠ jak na z√°kazn√≠ky, kteŇô√≠ chtńõj√≠ Ňĺ√≠t zdravńõ a spr√°vnńõ se stravovat, tak i na ty, kteŇô√≠ chtńõj√≠ Ňĺ√≠t bez ŇĺivońćiŇ°n√Ĺch produktŇĮ a stanou se vegany. D√°le znańćka um√≠ nab√≠dnout sv√© produkty i aktivn√≠m lidem kteŇô√≠ se vńõnuj√≠ fitness a jejich tńõlo potŇôebuje vńõtŇ°√≠ mnoŇĺstv√≠ b√≠lkovin a dalŇ°√≠ch specifick√Ĺch l√°tek. Nejv√≠ce pozornosti je vńõnov√°no lidem touŇĺ√≠c√≠m po hubnut√≠m. Na ty se Chia Shake zamńõŇôuje nejv√≠ce a ti tak√© mohou vyb√≠rat z nejv√≠ce produktŇĮ.

Jednotliv√© produkty jsou unik√°tn√≠ pŇôedevŇ°√≠m sv√Ĺm sloŇĺen√≠m. To proto, Ňĺe j√≠dla Chia Shake jsou prim√°rnńõ postavena na takzvan√Ĺch superpotravin√°ch. Tedy takov√Ĺch ingredienc√≠ch, kter√© se oproti bńõŇĺn√Ĺm liŇ°√≠ sv√Ĺm sloŇĺen√≠m, ale i sv√Ĺmi pozitivn√≠mi √ļńćinky na lidsk√© tńõlo. SamozŇôejmost√≠ je na dan√Ĺch produktech i to, Ňĺe jsou bez pŇôidan√©ho cukru, stejnńõ jako bez lepku a tak√© bez geneticky modifikovan√Ĺch potravin.

Nab√≠dka produktŇĮ Chia Shake je pomńõrnńõ rozmanit√° s c√≠lem nab√≠dnout lidem moŇĺnost dlouhodob√©ho zdrav√©ho stravov√°n√≠. Kromńõ klasick√Ĺch koktejlŇĮ nechyb√≠ napŇô√≠klad pol√©vky, stejnńõ jako kaŇ°e, ale i pudunky, muffiny, palańćinky a mnoh√° dalŇ°√≠ j√≠dla st√°le spojen√° se z√°sadami zdrav√©ho, dietn√≠ho, fitness a vegansk√©ho stravov√°n√≠.

C√≠lem Chia Shake je uk√°zat lidem nejenom to, Ňĺe kaŇĺd√Ĺ mŇĮŇĺe j√≠st zdravńõ, ale i to, Ňĺe takov√° j√≠dla nemus√≠ b√Ĺt vŇĮbec komplikovan√°. Tam, kde je urńćit√° pŇô√≠prava nutn√°, stańć√≠ d√≠ky dehydrovan√©mu stavu pouze sm√≠chat s urńćit√Ĺm mnoŇĺstv√≠m vody a vŇ°e je pŇôipraveno. To je trend, kter√Ĺ hledaj√≠ hlavnńõ vyt√≠Ňĺen√≠ lid√©.

V ńćem je n√≠zkosacharidov√° dieta tak unik√°tn√≠? ŇĹe mŇĮŇĺete j√≠st mnoha zaj√≠mav√Ĺch a chutn√Ĺch vńõc√≠. A to i proteinov√© pol√©vky, u kter√Ĺch v√°s rozhodnńõ neńćek√° to, Ňĺe byste museli tr√°vit dlouh√© hodiny u plotny, neŇĺ budete moci serv√≠rovat. Ketonov√© pol√©vky jsou v podstatńõ jiŇĺ hotov√©, pŇôipraven√© ve formńõ smńõsi. Tu zalijete horkou vodou, zam√≠ch√°te a kdyŇĺ m√° pŇôijatelnou teplotu, uŇĺ mŇĮŇĺete ochutnat. A s kaŇĺdou lŇĺ√≠c√≠ do sebe dostanete potŇôebnou d√°vku b√≠lkovin, kter√° je doplnńõna tak√© vl√°kninou, vitam√≠ny i miner√°ly.

N√≠zkosacharidov√© pol√©vky v√°s zaujmou i svou chut√≠. M√°te chuŇ• na zeleninovou ńći gul√°Ň°ovou? Objednejte si ji a mŇĮŇĺete ji m√≠t doma pŇôipravenu kdykoliv dostanete chuŇ•. Nab√≠dka pol√©vek v√°m vŇ°ak umoŇĺn√≠ i experimentovat. Co takhle pol√©vku rajńćatovou, nebo dokonce s√Ĺrovou? Obńõ jsou velmi chutn√© a st√°le dietn√≠. V kaŇĺd√©m klasick√©m balen√≠ m√°te k dispozici hned 10 porc√≠, takŇĺe v√°m jenom tak nedojde. Jakmile nastane ńćas obńõda nebo veńćeŇôe, stańć√≠ ohŇô√°t horkou vodu a jedinou starost√≠ bude, kterou ze 4 chutn√Ĺch pŇô√≠chut√≠ nakonec zvol√≠te.

Jak jste byli spokojení s firmou ChiaShake?