Víte, co je index ABSI?

BMI Kalkulačka - Víte, co je index ABSI?

Je dobré vědět, že BMI index může mít své limity, které souvisí hlavně se skladbou těla. Pokud jste běžným průměrným člověkem, naše klasická BMI kalkulačka vám poslouží velmi dobře. Zkuste ji a zjistěte, jak na tom se svou váhou jste. Pokud se vzhled vašeho těla vymyká standardům, můžete klasický výpočet doplnit ještě jedním. Tím je index ABSI.

V čem je index ABSI jiný?

Klasický BMI index bere v potaz dvě hodnoty, a to aktuální váhu a také aktuální výšku. Oproti tomu index ABSI bere v potaz také vzhled postavy a její parametry. To jasně plyne od samotného názvu daného indexu, který v plném znění vypadá takto: A Body Shape Index. Toto označení se dá volně přeložit jako index tvaru těla.

Co je ve výpočtu navíc?

Stejně, jako naše BMI kalkulačka, i index tvaru těla potřebuje pro optimální výpočet znát hodnoty vaší aktuální váhy a následně hodnoty vaší výšky. K tomu se přidává ještě jedna hodnota. Tou je obvod pasu. Získat ji není nic složitého. Stačí krejčovský metr a přeměření na tom správném místě. Konkrétní výpočet je následně takový:

  • Obvod pasu (cm)/(BMI2/3 * výška 1/2(cm))

Dodat musíme ještě to, že ABSI bere v potaz i věk konkrétní osoby, stejně jako to, zda se jedná o muže, nebo ženu. To stejné samozřejmě požaduje i naše kalkulačka, když je počítán standardní BMI index.

ABSI index vypočítá míru rizika

Zatímco standardní BMI index a dále BMI Prima vypočítají to, do jaké konkrétní skupiny s ohledem na svou hmotnost patříte, ABSI index je ve využití svého výsledku jiný. Nedělí se do skupin, ale na míru rizikovosti. Při výpočtu vyjde číslo v setinách, u kterého platí, že čím je jeho hodnota vyšší, tím vyšší riziko je s konkrétní osobou spojeno. Tím rizikem je možnost zdravotních komplikací s následkem smrti, na kterých má přímý vliv právě obezita.

Jaká jsou průměrná rizika u mužů a žen?

Na to vám odpoví následující tabulka. Z ní je patrné jak to, že se hodnoty liší u mužů a žen, tak i to, že s věkem se výrazně zvyšují.

Věk Muži Ženy
30 - 40 0,079 – 0,081 0,077 – 0,078
50 - 60 0,083 – 0,0840 0,079 – 0,081
70 - 80 0,085 – 0,088 0,083 – 0,085