Sestava je zaměřena na střed těla a protažení páteře. Budete cvičit vleže a vsedě, proto si nachystejte podložku. Cviky jsou šetrné k vašim kolenům!  

Jak hodnotíte videolekci Posílení středu těla bez zatížení kolen 1?