Dnešní doba je příznačná tím, že se snažíme vše řídit rozumem a nevěnujeme pozornost svým emocím. Můžeme také vidět, že v populaci je velký podíl lidí, kteří mají kardiovaskulární potíže. Právě proto se Barbora Hu ve své lekci zaměřila na oblast hrudníku. 

Jak hodnotíte videolekci Otevřete oblast srdce?