Zuzka Klingrová se tentokrát zaměřila na flexibilitu kyčelních kloubů. Ztuhlé kyčle mají vliv i na bederní páteř, tok krve i lymfy. Zejména v období podzimu tato lekce pomůže ustálit vaše emoce.

Jak hodnotíte videolekci Flexibilnější kyčelní klouby?